Η Τέχνη

Στην Ιαπωνική γλώσσα η λέξη Shinkendo χωρίζεται σε:Δηλαδή "Ο δρόμος του Αληθινού Σπαθιού"Το σύστημα Shinkendo περιλαμβάνει τη μελέτη του σπαθιού απ' όλες τις απόψεις:
Suburi: Μέθοδοι αιώρησης του σπαθιού
Battoho: Μέθοδοι βγαλσίματος του σπαθιού
Tangergata: Άσκησης σόλο
Tachiuchi: Μάχη
Tameshigiri: Δοκιμαστικά κοψίματα