Εκπαίδευση

Μαθητές μπορούν να είναι γυναίκες, άντρες και παιδιά άνω των 14 ετών.
Τα μαθήματα στο Shinkendo Volos Study Group γίνονται από την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Γιαννακούλα Βησσαρίων.